CUIR FIOS GU
01851 822850
e-sgoil@gnes.net

Seachdain Nàiseanta Ionnsachadh Digiteach

e-Cèilidh a’ cur crìch air Seachdain Nàiseanta Ionnsachadh Digiteach anns na h-Eileanan Siar.

 

Diluain, 15mh An Cèitean: STEM Bun-Sgoile – Obair Robotan agus Còdadh

Sgoilearan à Bun-Sgoiltean Steòrnabhaigh agus Bhreascleit a’ bruidhinn mun cuid obrach le robotan agus còdadh.

Dimàirt, 15mh An Cèitean: Blogaichean Glow bho Sgoil Lionacleit. 

Mar a chleachd sgoilearan agus luchd-teagaisg Sgoil Lionacleit an t-uidheam gus teagasg is ionnsachadh a leasachadh. 

Tha iad a-nis a’ cleachdadh GLOW nas trice na sgoil eile anns na h-eileanan. 

Dimàirt, 15mh An Cèitean: Cèilidh air loidhne

Suaile de cheòl agus òrain a chaidh a chraoladh à àrd-sgoiltean nan eilean. Bhathas a’ coimhead agus ag èisteachd a’ chèilidh air còrr agus 120 coimpiutair no scrion, le clasaichean slàn aig feadhainn dhiubh!

Tweets by eSgoil