CUIR FIOS GU
01851 822850
e-sgoil@gnes.net

Trèanadh bho Sgoil Harmeny

Trèanadh bho Sgoil Harmeny

Thadhail luchd-treànaidh bho Sgoil Harmeny, Meadhan Lodainn, air e-Sgoil air an 23mh den Chèitean airson innse do luchd-obrach CNES mu na tha iad a’ deànamh do chloinn a dh’ fheumas àite còmhnaidh agus foghlaim air sgàth thrioblaidean pearsanta agus sòisealta.  Bha riochdairean bho Roinn nan Obraichean Sòisealta, Eòlas – Inntinn, Taic Ionnsachaidh agus na Tràth Bhliadhnaichean an làthair.

Tweets by eSgoil