01851 822850
e-sgoil@gnes.net
       

Duilleag ga Togail

Airson fiosrachaidh

Chaidh an duilleag Ghàidhlig air an làrach-lìn a thoirt sìos fhad 's a thathar ga h-ath-chruthachadh. Ma tha sibh a' lorg stuthan san eadar-ama, cleachdaibh an ceangal seo: e-sgoil.com/gaidhlig-bheo/

For Information

The e-Sgoil Gaelic site is currently being updated ahead of a website redesign. If you are looking for Gaelic content and resources please check here: e-sgoil.com/gaidhlig-bheo/

Early Years & P1 - Dug's Discovery Den

Early Years to P4 - Leugh is Cluich le Linda

Gaelic Offer

Tweets by eSgoil